2010 - Phát xe đạp cho học sinh nghèo - Phú Khánh

DANH SÁCH CÁC EM HỌC SINH ĐƯỢC NHẬN XE ĐẠP 2010 - Phú Khánh

 
1. Nguyễn Thị Thúy An, lớp 8/1. Cha Nguyễn Văn Tân. Ở Phú Hòa.
2. Nguyễn Thị Trúc Linh, lớp 9/2. Cha Nguyễn Văn Cán Nhỏ. Ở Phú Hòa.
3. Phạm Thị Thu Thảo, lớp 7/1. Cha Phạm Văn Hoàng. Ở Phú Hòa.
4. Nguyễn Tấn Phong, lớp 6/1. Cha Nguyễn Văn Bình. Ở Phú Lợi.
5. Nguyễn Thị Trường An, lớp 6/1. Cha Nguyễn Văn Công. Ở PLPhụng.
6. Huỳnh Thị Hồng Yến, lớp 6/3. Cha Huỳnh Văn Tâm. Ở PLPhụng.
7. Phạm Van Nghĩa, lớp 6/1. Cha Phạm Văn Cu. Ở Vĩnh.
8. Huỳnh Thanh Nhân, lớp 6/1. Cha Huỳnh Tấn Bình. Ở Vĩnh.
9. Cao Thị Thùy Dung, lớp 6/1. Cha Cao Văn Phú. Ở PLPhụng.
10. Lê Thị Thủy Tiên, lớp 6/2. Cha Lê Thanh Hùng. Ở Vĩnh.