2010 - Phát xe đạp cho học sinh nghèo - An Thuận

 

DANH SÁCH CÁC EM NHẬN XE TRƯỜNG THCS AN THUẬN


1. Đặng thị Mào Em, lớp7/1. Cha Đặng văn Rong, mẹ Nguyễn thị Diệu; ở ấp An Khưông (bến Trại) An Thuận. Có 5 anh chị em. Mẹ đang nằm bệnh viện.
2. Đoàn thị Yến Linh, lớp 7/1. Cha Đoàn văn Phô, mẹ nguyễn thị Lanh; ở ấp An Ninh(giồng Ngãi) An Thuận.
3. Bùi bảo Trân, lớp 7/3. Cha Bùi văn Hoà, mẹ Nguyễn thị Thủ; ở ấp An Điền, An Thuận. Nhà có 2 anh chị em.
4. Lâm Thế Vũ, lớp 7/2. Cha Lâm Ninh Thông, mẹ Trần thị Thủy;  ấp An hoài A,An Thuận. Nhà có 3 anh chị em.
5. Trần minh Cảnh, lớp 8/4. Cha Trần văn Cương, mẹ Nguyễn thị Gọn; ở ấp An Thới, An Thuận.
6. Huỳnh Trần Hoàng Trung, lớp 8/4. Cha Huỳnh văn Hiếu, mẹ Trần thị Mộng; ở ấp An Hoà, An Thuận. Nhà có 3 anh chị em.
7. Nguyễn Long Vẹn, lớp 7/3. Cha Nguyễn văn Thuận, mẹ Trần thị Phan; ở ấp An Điền, An Thuận. Nhà có 4 anh chị em.
8. Huỳnh thị Lệ Thu, lớp 8/3. Cha Huỳnh văn Thưởng, mẹ Lê thị Bé; ở ấp An Ninh(gần bến Trại). Nhà có 5 anh chị em. Cha làm nghề đóng đáy thuê cho chủ ở ngoài biển.
9. Dương Trung Trực, lớp 8/3. Cha Dương văn Hùng, mẹ nguyễn thị Dơn; ở ấp An Hoài A, An Thuận.
10. Nguyễn Thanh Trung, lớp 8/3. Cha Nguyễn Hồng Thắng, mẹ La thị Muội. Có 7 anh chị em. Đi vắng không nhà.
Tất cả các em đều đi bộ để đến trường học. Nhà rất khó khăn, vất vả không tiền mua xe đạp cho con đi học.