2010 - Phát xe đạp cho học sinh nghèo - Hòa Lợi

DANH SÁCH CHO XE ĐẠP HỌC SINH HÒA LỢI


1. Em Phạm thị Lệ My, lớp 6/1. Cha Phạm văn Việt, mẹ Phan thị Chi Em; ở 23/4 ấp Quí Lợi. Có 4 anh chị em.
2. Em Võ Quốc Duy, lớp 6/2. Cha Võ văn tí Nị, mẹ Huỳnh thị Mộng Tuyền; ở 13/3 ấp Quí Lợi.
3. Em Phạm thị Kim Khánh, lớp 6/3. Cha Phạm văn Thành, mẹ Phạm thị Ngọt; ở ¾ ấp Quí Hoà. Làm nghề gia công Lu cho người ta.
4. Em Hoà thị Trúc Lan, lớp 7/1. Cha Hồ văn Điểu, mẹ Hồ thị Đeøo. Mẹ đi làm thuê  ở thành phố. Có 3 anh chị em. Cha bị bệnh tâm thần phải xiềng chân nay đã 8 năm.
5. Em Nguyễn Thành Nhân, lớp 7/2. Cha Nguyễn văn Bàng, mẹ Nguyễn thị Loan; ở 125/5 ấp Quí Thuận A.
6. Em Nguyễn thị Nho lớp, 7/3. Cha mất, mẹ Nguyễn thị Thúy. có 2 anh chị em; mẹ đi chầm mướn. Nhà đang ở đậu bên ngoại ở 98/3 ấp Quí Thuận B.
7. Em Nguyễn thị Baỏ Tân, lớp 8/3. Cha nguyễn văn Út Hai, mẹ nguyễn thị Hiền; ở 37/4 ấp Quí Hoà. có 3 anh chị em. Nghề làm bàn xi măng gia công cho chủ.
8. Em Nguyễn thị ngọc Trâm, lớp 9/1. Cha nguyễn phi Hùng, mẹ Lâm thị Phuơng; ở 43/6 ấp Quí Thuận A. Có 4 anh chị em. Nghề làm thuê cuốc đất mướn.
9.  Em Nguyễn văn Tuấn, lớp 9/2. Cha nguyễn văn Hùng, bị tâm thần nhẹ, mẹ bỏ đi. Có 2 anh chị em; ở 34/2 ấp Quí Lợi.
10.  Em Nguyễn thị Như Ý, lớp 6/2. Cha Nguyễn văn Hoà, mẹ Huỳnh thị Mèo. Có 3 anh chị em. Cha làm thuê; ở 133/6 ấp Quí Thuận A.