2010 - Phát xe đạp cho học sinh nghèo - Giao Thạnh

DANH SÁCH CÁC EM NHẬN XE TRƯỜNG THCS GIAO THẠNH

1. Nguyễn Hoà Phương, lớp 9/2, ở ấp 1 Giao Thạnh. Cha mất, mẹ Nguyễn thị Ngọc Thúy.
2. Phạm thị Bé Tư, lớp 7/1, ấp 3 Giao Thạnh. Cha Phạm văn Mãn, mẹ Trần thị Muoi; có 5 anh em.
3. Lê thị Hoàng Phương, lớp 9/2, ở ấp 4 Giao Thạnh. Cha Lê văn Banh mẹ Trần Kim Hương; có 3 anh em, nhà đang ở đậu.
4. Phạm thị Kim Nhung, lớp 9/2, ở ấp 5 Giao Thạnh. Cha Phạm văn Nam, mẹ Lê thị Xanh.
5. Nguyễn Đưc Chiến lớp, 9/1, ở ấp 6 Giao Thạnh. Cha mất mẹ nguyễn thị Nở; có 3 chị em. Chiến đi bắt c về ban không có nhà.
6. Phan văn Huân, lớp 9/1. Cha Phan văn Thuấn, mẹ mất; ở ấp 1, Giao Thạnh.
7. Nguyễn Phước Hoài, lớp 6/3. Cha Nguyễn Phúc Kiến, mẹ Nguyễn thị The; ở ấp 7 Giao Thạnh. Nhà có 3 anh em.
8. Trần thị Nương, lớp 7/3. Cha Trần văn Minh, mẹ Nguyễn thị Hồng Gấm; có 2 anh em; ở ấp 6 Giao Thạnh.
9. Châu thị Thuỳ Lanh, lớp 7/2; có hai chị em. Cha Châu Ngọc Tuøng, mẹ Trần thị Hương; ở ấp 8 Giao Thạnh.
10. Huỳnh văn Thoại, lớp 8/1. Cha Huỳnh văn Thon, mẹ Trần thị Toan; ở ấp 6 Giao Thạnh.