2010 - Phát xe đạp cho học sinh nghèo - Thạnh Phong

DANH SÁCH CÁC EM HỌC SINH ĐƯỢC NHẬN XE ĐẠP 2010 - Thạnh Phong

 
1.    Em Lê hữu Thắng ở ấp 7(Cồn mít) lớp 72. Cha Lê văn Công, Mẹ Huỳnh thị Mười. Gia đình có 2 anh em.
2.    Em Phạm thị Cẩm Tú lớp 73 ở ấp 7(Cồn mít) Cha Phạm văn Dũng, Mẹ Phan thị Cẩm Tú(Cha Mẹ đi giăng câu  lưới ngoài biển không nhà) gia đình có 5 anh em.
3.    Em Nguyễn hữu Tâm. Lớp 61 ấp 7(Cồn mít). Cha mới chết, Mẹ Tô thị Liên, gia đình có 3 anh em.
4.    Lê thị Yến Muội lớp 63 ở ấp 6(Cồn lớn), có 3 anh em. Cha Lê văn Công, Mẹ Lê thị Phương.
5.    Ngô thị Yến lớp 64 ở Cồn lớn, ở chung với bà nội. Cha Ngô văn Phúc, Mẹ bỏ đi từ nhỏ.
6.    Lê văn Rong lớp 93 ở Giòng Dài, có 3 anh em. Cha lê văn Công, Mẹ Lưu thị Bé.
7.    Trần thị bé Phượng lớp 64. Cha Trần văn Thanh, Mẹ Phạm thị Hạnh.
8.    Lê văn Điểm lớp 73, lò vôi.  Có 3 chị em, Cha Lê văn Phải, Mẹ Đặng thị Nhanh.
9.    Trần văn Cửng lớp 83 lò vôi. Cha Trần văn Diễm, Mẹ Phạm thị Thắm.
10.   Bùi văn Nam lớp 61 ở xóm đáy Cồn Điệp. Có 6 anh em. Cha Bùi văn Phỉ, Mẹ Nguyễn thị Bạn.
11.   Nguyễn thị Thùy Trang lớp 83 lò vôi.  Có 2 chị em ở chung với Dì.
12.   Lê thị bé Thương lớp 73 ở Cồn điệp, ở chung với bà nội. Cha Lê văn Đẻn, Mẹ Lê thị Hải.
13.   Huỳnh thị Trúc Phương lớp 91 có 3 chị em ở Cồn điệp. Cha Huỳnh văn Rỉ, Mẹ Hà thị Phương.
14.   Nguyễn văn Phương lớp 64 ở xóm đáy Cồn Điệp. Cha Nguyễn văn Dịu, Mẹ Bùi thị Thắm có 5 anh em. Em Phương đang đi mổ ruột thừa chưa về.
15.   Nguyễn minh Luân lớp 94 có 4 anh em ở xóm chùa Bồn Bồn, cha Nguyễn văn Thông, Mẹ Trần thị Hạnh.
16.   Đào giang Sơn lớp 81 ở Khâu băng. Cha Đào văn Năm, Mẹ Thái thị Gương, có 2 anh em.
17.    Huỳnh thị Mười Em lớp 83 có 4 anh em ở lò Vôi. Cha Huỳnh văn Khương, Mẹ Huỳnh thị Trọng.
18.    Lưu thị Ngọc Như lớp 74 ở Khâu băng. Cha Lưu văn Nhân, Mẹ Hồ thị Thương có 3 anh em.
19.    Huỳnh thị Quẩn lớp 63 có 2 anh em. Cha Huỳnh văn Trúc, Mẹ Phạm thị Oanh, ở xóm chùa.
20.     Trần thị Mỹ Duyên lớp 93 ở Cồn cao. Có 3 anh em, Cha Trần văn Duõng, Mẹ Cao thị Lệ.

Cha Mẹ của các em đều đi cuốc đất làm thuê.

Tất cả các em học sinh hàng ngày phải đi bộ đến trường từ 7km - 15km.