2008 - NoteBooks Distribution - Phát tập - Giao Thạnh

Phát tập cho học sinh nghèo đợt 2(Hè 2008)

Đây là hình ảnh buổi phát tập cho các em học sinh nghèo hiếu học của lớp 10, 11, và 12 tại trường trung học phổ thông Giao Thạnh. Trường trung học này tọa lạc gần bến phà Cầu Ván trong xã Giao Thạnh và quy tụ tất cả học sinh từ các xã Thạnh Phong, Giao Thạnh, An Điền, An Nhơn, và Thạnh Hải.
 
Các em này nhà rất nghèo, cha mẹ không có đất sản xuất, phần đông làm nghề đóng đáy, đốn củi và hay làm dòng mướn và mỗi ngày kiếm không quá 2 đồng . Có nhiều em ở rất là xa như Cồn Lớn, Cồn Dài, Cồn Cao, Cồn Bững trên bờ biển Thái Bình Dương mà vẫn cố gắng đến nay đã đi gần hết đoạn đường trung học .
 
Vì cảm thương sự cố gắng của các em nên chúng tôi đã cố gắng để tổ chức thêm cuộc phát tập thứ 2 này bởi vì lần trước đã bỏ quên các em. Cuộc phát tập thứ hai này rất là khó làm bởi vì vừa mới phát xong một đợt mấy tuần trước cho các em cấp 1 và cấp 2 . Hơn nửa các em cấp 3 này lớn hơn nên cần xài nhiều tập hơn , và mỗi cuốn tới 200 trang , gấp 2 lần các em nhỏ.   Bởi vậy tôi không mang nhiều hy vọng tặng đủ cho 180 em đang cần mỗi em 20 cuốn tập , nhưng rút cuộc rồi cũng làm được . Tôi không biết nói gì hơn là thay các em nói lời cám ơn chân thành đến các bạn Sim Tím, Thảo Hiền, Mỹ Hạnh, Trần Quang Đao, Châu Trương, An May Troi và Nghĩa Phạm đã bảo trợ cho chương trình này .
 
The followings are pictures from the notebook giveaway event that took place at Giao Thanh High School . This high school is located near Cau Van ferry station, and currently houses students from all nearby provinces like Giao Thạnh, Thạnh Phong, An Điền, An Nhơn, and Thạnh Hải. The notebooks were given to the needy students who are in 10th, 11th, and 12th
grade . They come from families whose households’ income is less than 2 dollars a day . Their parents work mostly as farmers-for-hire, wood choppers, or fishers. Many of them live as far as Con Lon, Con Dai, Con Cao, Con Bung which are on the Pacific coast line and are commuting to this school as this is the only high school for this entire region. Despite adversity , these students have been striving hard to overcome obstacles and have advanced this far to their very last high school’s years .  Unfortunately, we have forgotten them in our last notebook giveaway effort, which took place just a couple of weeks ago . It has been tough trying to organize a  second notebook giveaway effort back to back . We didn’t have high hope that we will be able to cover all 180
students with 20 (200-page) notebooks for each . Somehow it’s a miracle that we did .

Many thanks to our friends Sim Tím, Thảo Hiền, Mỹ Hạnh, Trần Quang Đao, Châu Trương,  An May Troi và Nghĩa Phạm  for making this effort possible.
 
Danh sách của 180 em học sinh nghèo được lảnh tập:
List of 180 needy students who got the notebooks 

Những phần tập được sắp sẳn để phát ra:

Here are the notebooks, ready to be distributed:

Các em được mời ra sân sắp hàng theo khối lớp 10, 11, 12:
The students lined up in groups by class rank:

Đang hồi hộp chờ đợi ….

Anxiously waiting

Một thầy giáo đại diện trình bày về buổi lể phát quà và thay mặt trường gởi lời cảm tạ đến các vị ân nhân :
On behalf of the school a teacher expressed his appreciation

Một em học sinh đại diện phát biểu lời cảm tạ :
On behalf of the group, a student expressed her appreciation

Bắt đầu phát:

The distribution began as names were called:

 

Mời các em và thầy cô giáo chụp hình kỷ niệm:
Teachers and students: