Bà Ngôi thị Coi, 62t, ( được bảo trợ bởi bạn Phạm Hữu Hiếu ) 

8/1 Ấp Thạnh Phước, xã Thạnh Phong.  Bà bị mù 1 mắt , có 1 người con.  Bà làm nghề bán trái cây ở chợ Cồn Hươu.   Bà đang sống với con gái, con rể và 1 đứa cháu trong căn nhà này.   Cả 3 người họ cộng lại cũng chỉ làm đủ nuôi miệng ănhàng ngày nên không cách gì xây lại được căn nhà.   Bà đã chờ đợi trong sự mõi mòn tuyệt vọng bởi vì nghe nói có vài người cũng tới chụp hình nhà của bà nhưng rồi không ai cho cả.    Tôi cũng đã từng tới chụp hình nhà của bà hồi chuyến đi trước, nhưng lúc đó không có ai ở nhà.   Bà thì đang bán ngoài chợ .  

Ngoi Thi Coi

Ngoi Thi Coi

Ngoi Thi Coi

Ngoi Thi Coi

Ngoi Thi Coi

 

Ngoi Thi Coi