Bảo trợ bởi gia dinh Bác Năm

Nhà của ông Út Nhiên ở Bồn Bồn, Ấp Thạnh Phước Xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre.
Ông Nhiên bị bịnh thần kinh, có vợ , 2 con,  nhưng vợ đã bỏ đi từ lâu.  
Đứa bé đã nghĩ học để đi làm mướn .  Gia đình ông đang sống nhờ
thu nhập của đứa bé .  Ông Nhiên không còn làm được gì .  Họ đã sống ở căn nhà này cả đời người.

Ut Nhien

 

Ut Nhien

Ut Nhien

Ut Nhien