Bảo trợ bởi bác Sử Phạm.

Bà Trần Thị Biển , 39t, bị bịnh tâm thần, có 5 nguời con.
Số nhà 250/1 Ấp Thạnh Lộc , Xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú,
Tỉnh Bến Tre:

Tran Thi Bien

 

Nhà bà Trần Thị Biển, đang xây nền và dựng cột. Hình chụp ông đại diện Xã lo việc xây nhà và cháu gái của Bà Trần thị Biển.

Tran Thi Bien

 

Sau khi xây xong:

Tran Thi Bien

Tran Thi Bien

Tran Thi Bien

Tran Thi Bien

Tran Thi Bien

Tran Thi Bien

Tran Thi Bien

Tran Thi Bien

Tran Thi Bien