Bảo trợ bởi gia dinh Bác Năm

Nhà của bà Phạm thị Xinh - chụp truớc khi đuợc xây lại.
72/1 Ấp Thạnh Hòa, xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre Bà Xinh 58t, có 2 con , 1 đứa bị mù cả  hai mắt.  Bà không có đất để sản xuất.

Phạm thị Xinh

Cái nhà này không khang trang bằng những nhà đuợc xây truớc đây.  Lý do vì bây giờ tiền vật liệu lên quá nhiều cho nên $500 không mua đuợc những gì lúc truớc đã mua.
Tiền công thợ hòan tòan miễn phí do lòng hảo tâm của dân trong làng.

Phạm thị Xinh

Phạm thị Xinh

Phạm thị Xinh