Bảo trợ bởi gia dinh Bác Năm.

Gia đình chị Xấu:  chồng chết,  sống với 3 con ở làng Giồng Dài,
xã Thạnh Phong, Q. Thạnh Phú, Tĩnh Bến Tre.  Ở trong căn nhà này với 3 con. 
Cuộc sống hằng ngày là mỗi sáng cùng 3 con đi xuống sông bắt tôm , cá mướn cho người tạ  Không đứa bé nào được đi học.

Nguyen Thi Xau

 

Đây là hình nhà sau khi được tu sửa lại (tiền tốn: $500 --đủ làm thay đổi đời sống của 4 người )

Nguyen Thi Xau