Bảo trợ bởi bác Sử Phạm.

Bà Đỗ Thị On, 70 tuổi , đang nuôi 4 đứa cháu ngoại.  Bà không có đất để sản xuất.
Số nhà 57/1 ấp Thạnh Lộc, Xã Thạnh Phong, Huyện Thạnh Phú,
Tỉnh Bến Tre

Do Thi On

 

Nhà Bà Đổ Thị On đang cuốn nền và chuẩn bị đổ cọc :
(Chụp với đại diện Xã lo việc xây nhà )

Do Thi On

 

Sau khi xây xong:

Do Thi On

Do Thi On

Do Thi On

Do Thi On

Do Thi On