Mr. Binh Van Nguyen, 38t (sponsored by The Chu’s Family)
Currently resides at 154/3 , village #5, Khau Bang province.
There are 6 people in this household:  Mr., Mrs Nguyen and four children.  Mr. Nguyen carries dirt for a living, on the average he makes about 1 dollar to 2 dollars a day.   Sometimes he’s out of work for 7 days straight when nobody was hiring.  Mrs. Nguyen makes a living by selling tiny crabs.  She goes to the ocean and catches tiny crabs for sell.   When the water retreats, there are no more tiny crabs then she works as a laborer for whomever wants to hire her.  She makes about 1 dollar a day selling tiny crabs.

Mr. Nguyen has a large family and wished to build a larger house as he has enough land.  However with the budget we gave,  it’s not enough to build a larger size house and still make the front side of the house with bricks.    The larger size house demands more tole on the roof, more cement and tiles on the floor, more steel rods for the structure.   Mr. Nguyen used the money for the bricks on the front wall to buy these additonal items in exchange for a particle-wood front.    We have sent a request for more pictures of this particle-wood wall.   We have asked the building team in VN to let us know upfront of these requests the owner made prior to the house being built so atleast we can communicate with our sponsors to minimize the surprizes.     The choices the owner made to build a bigger house is very understandable as Mr. Nguyen has 6 memebers in his family and the standard house we build is just 3.5 to 4 meters in width, and 7.5 to 8 meters in length.    For his family the standard size is pretty small.     

Nhà ông Nguyễn Văn Bình 38t, (bảo trợ bởi Gia Đình Bác Chu)
số nhà 154/3 ấp 5 Khâu Băng gia đình có 6 người: vợ chồng và 4 đứa con .Nghề nghiệp: chồng đi vác đất mướn, thu nhập từ 25-30 ngàn/ngày,có khi năm bảy ngày không ai mướn. Vợ đi bắt cua con  ở biển mỗi ngày được từ 15-20 ngàn (khoảng 15-20 con cua), những lúc nước ương đành phải nghỉ ở nhà ai mướn gì làm nấy.

Ông Bình có đông con nên xin được xây cái nhà to hơn vì có đủ đất .   Tuy nhiên cái nhà to hơn thì không đủ tiền để làm mặt tiền bằng gạch vì phải tốn thêm tiền lợp tole và thêm tiền để làm nền nhà, và thêm tiền xi măng, cốt sắt trong nhà.    Vì thế gia đình ông  đã xây mặt tiền bằng gỗ mạt cưa để đổi lại diện tích to hơn cho căn nhà.    Chúng tôi đã cho người đi chụp thêm hình bên trong nhà cho rõ hơn.    Tôi có nhờ nói lại là mai mốt có quyết định xây khác hơn là nhà chúng ta cho thì xin cho biết trước.    Việc chọn lựa xây một căn nhà lớn hơn rất dể để thông cảm cho gia đình đông như ông vì căn nhà tiêu biểu chúng ta xây chỉ có từ 3.5 mét tới 4 mét chiều ngang và 7 mét rưởi tới 8 mét chiều dài .    Với một gia đình 6 người như ông thì có lẻ là rất chật . 

House’s pictures before being rebuilt (Hình nhà trước khi được xây):

Nguyen Van Binh

Nguyen Van Binh

Nguyen Van Binh

Nguyen Van Binh

Nguyen Van Binh

Nguyen Van Binh

Nguyen Van Binh

Nguyen Van Binh

Nguyen Van Binh

Nguyen Van Binh

House’s pictures as it is being built (Hình nhà đang được xây):

Nguyen Van Binh

Nguyen Van Binh

Nguyen Van Binh

Nguyen Van Binh

The followings are the additional pictures that we have requested for the inside of the front wall of Mr. Binh Nguyen’s house.    It’s is our understanding that this type of particle wood is water repellant as it was prepped from the factory, and is commonly used to build house walls by the villagers who cannot afford brick walls and yet can afford more than coconut-leave walls.   It’s better choice than the pressed wood as the pressed wood can easily absorb water and thus gets soiled faster.

Đây là những hình chúng tôi đã yêu cầu chụp thêm bên trong nhà ông Bình để xem rỏ vách tường bằng gỗ mạt cưa.   Theo tôi được cho biết thì gỗ mạt cưa này được ép lại rồi được quét bằng lớp gì  nhìn rất láng và không bị thấm nước, là một loại gỗ rất thịnh hành để xây nhà cho những gia đình không xây nổi vách tường nhưng có thể xây hơn vách lá. Loại gỗ này tốt hơn ván ép vì ván ép sẽ bị tấm nước và mau mục.

Nguyen Van Binh

Nguyen Van Binh

Nguyen Van Binh

Nguyen Van Binh

Nguyen Van Binh