Mrs. Ly Thi Truong, 80 years old, resides at 74/2, village Thanh Loi, known as Con Mit ,in Thanh Phong province. She currently lives with her two grand daughter . Her son-in-law abandoned the family and soon after that, her own daughter abandoned the house, too, leaving her with the two kids. Mrs. Truong has no farm land, currently live by the help of neighbors and relatives.
Her house is in bad shape, leaking everywhere due to the over-aged leaves.

Nhà bà Trương Thị Lý  (bảo trợ bởi bạn Sim Tím )
Bà Trương Thị Lý, 80 tuổi , hiện cư ngụ tại số 74/2 ấp Thạnh Lợi (Cồn Mít), xã Thạnh Phong. Bà không ruộng đất chỉ nhờ miếng gạo tình thương của chòm xóm . Bà đang ở với 2 đứa cháu ngoại. Con gái bà đã bị chồng bỏ , rồi cũng bỏ nhà đi luôn để lại cho bà 2 đứa cháu. Hiện căn nhà bà đang bị mưa dột, tình trạng rất tệ .

Hình nhà chưa xây (before pictures):

Truong Thi Ly

Truong Thi Ly

Truong Thi Ly

Truong Thi Ly

Truong Thi Ly

 

Hình nhà đang xây (picture of house as it is being built):

Truong Thi Ly

 

Nhà đã xây xong (after completion):

Truong Thi Ly

Truong Thi Ly

Truong Thi Ly

Truong Thi Ly

 

Ngoài ra chúng tôi được sự gởi gấm của bạn Sim Tím đã trao tặng dùm bà Trương Thị Lý $100 đô và thêm $100 đô mua thực phẩm cần thiết cho bà như gạo, nước mắm, nước tương… v..v….
Đây là hình chụp trao tiền và thực phẩm trong nhà mới vừa được xây của bà:
 
In addition to getting the house, Mrs. Ly Thi Truong also received $100 in cash and $100 worth of rice and other neccessities  like fish sauce, soy sauce, salt.. etc…..   This extra effort was also sponsored by Sim Tim.
The following pictures were taken inside her new built home:

Truong Thi Ly

Truong Thi Ly

Truong Thi Ly

Truong Thi Ly

 

Given $100 to Mrs.  Truong Thi Ly’s family on Sim Tim’s behalf.
Trao $100 đô , 1,650,000 tiền VN cho bà Trương Thị Lý do Sim Tím gởi tặng:
Hai đứa cháu khác (hai cháu lớn trong hình chụp) đi làm mướn ở xa đã hết việc đang trở về ở đậu nhà bà.  

Truong Thi Ly

Truong Thi Ly