Mr. Trong Van Tran’s house (sponsored by Sim Tim)
Mr. Trong van Tran, 83 years old, resides at unit 31/1, village #7 , in Giao Thanh province.  
This household has 5 members: Mr. Tran,  Mrs Tran, their grandson, grand daughter-in-law, and their great grandchild.   Mr. Tran had lost one of his legs.  He and his wife are being supported by his grandson, who is currently farms for others.   This family has no farm land.

Nhà ông Trần Văn Trọng: (bảo trợ bởi bạn Sim Tím)
Ông Trần Văn Trọng 83 tuổi, số nhà 31/1 ấp 7 xã giao Thạnh, gia đình gồm 5 người: ông bà và 2 vợ chồng của cháu ngoại và 1 đứa bé con của cháu ngoại . Hằng ngày 2 đứa cháu ngoại đi làm thuê về nuôi ông bà và đứa con . Ông Trọng bị cụt hết 1 chân, gia đình không ruộng đất .


Nhà chưa xây (before construction):

Tran Van Trong

Tran Van Trong

 

Nhà đang xây (during construction):

Tran Van Trong

Tran Van Trong

 

Nhà đã xây xong (after completion):

Tran Van Trong

Tran Van Trong

Tran Van Trong

Ngoài ra chúng tôi được sự gởi gấm của bạn Sim Tím đã trao tặng dùm ông Trần Văn Trọng $100 đô.  Đây là hình chụp trao tiền trước cửa  nhà mới  vừa được xây của ông:
 
In addition to getting the house, Mr. Trong Van Tran also received $100 in cash.  This extra effort was also sponsored by Sim Tim.  The following pictures were taken in front of his new built home

Tran Van Trong

Tran Van Trong

Tran Van Trong

 

Given $100 to Mr. Tran’s family on behalf of  Ms. Sim Tim
Trao $100 đô, 1,650,000 đồng cho ông Trọng dùm bạn Sim Tím:

Tran Van Trong

Tran Van Trong