Bà Trần Thị Út Ê ở Cồn Mít,  55t, có 1 con, chồng bỏ,  làm nghề mua bán rau cải.  Số nhà: 156/2 Ấp Thạnh Lợi, Xã Thạnh Phong
 
Nhà này đuợc bảo trợ bởi Xanh Xanh.

Hình nhà lúc chưa xây:

Tran Thi Ut E

Tran Thi Ut E

 

Tran Thi Ut E

Phía trên khỏang không gian giuờng ngủ còn treo cái nồi , nhà chật hết chổ để:

Tran Thi Ut E

 

Hình nhà đang xây:

Tran Thi Ut E

 

Hình nền và vách:

Tran Thi Ut E

Tran Thi Ut E

 

Hình nhà đã xây xong:

Tran Thi Ut E

Tran Thi Ut E