2008 - Xây nhà - Trần Thị Ánh Hồng

Bà Trần thị Ánh Hồng có chồng bị điện giựt chết, có 2 con.
(Nhà được bảo trợ bởi anh Joseph Quang Lê)

Hình nhà đang xây:

Tran Thi Anh Hong

 

Tran Thi Anh Hong

Hình nhà đã xây xong:

Tran Thi Anh Hong

Tran Thi Anh Hong