Mr. Luong Ngoc Tran’s house (sponsored by Thao Hien) Mr. Luong Ngoc Tran, 34 years old, resides at 33/1, village #5 (known as Khau Bang) in Thanh Phong province.   There are 6 members in his household: himself, his wife, their 2 children, and their parents.   His house is in pretty bad shape as the foundation has been flooded with water when it rains, thus making the pillars rotten.   At the least, this house needs to have all the pillars replaced to withstand the coming rain season. Ms. Thao Hien has put in extra funding for the  cost in making the house bigger to accommodate 6 people.  

Nhà ông Trần Ngọc Lượng (bảo trợ bởi thi sĩ Thảo Hiền)
Anh chị Trần Ngọc lượng 34t số nhà 33/1 ấp 5 xã Thạnh Phong (Khâu Băng),  không ruộng đất.  Anh thì làm mướn, còn chị thì bán bánh kẹo ở trường học . Anh chị có cha mẹ già và 2 con nhỏ ở chung .   Tổng cộng gia đình có 6 người . Nhà này tình trạng cần làm liền vì mưa nước đã ngập vào nền , và cột kèo đều mục  hết .  Chắc không qua nổi được mùa mưa , ít nhất phải dựng lại cột . Thi sĩ Thảo Hiền đã tặng dư đủ để xây rộng thêm 1 gian nửa cho đủ 6 người ở .   

Hình nhà chưa xây (before pictures): 

Tran Ngoc Luong

Tran Ngoc Luong

Tran Ngoc Luong

 

Hình nhà đang xây (picture of house as it is being built):

Tran Ngoc Luong

Tran Ngoc Luong

Tran Ngoc Luong

Tran Ngoc Luong

Tran Ngoc Luong

Tran Ngoc Luong

Hình nhà xây xong:  (house has been completed):

Tran Ngoc Luong

Tran Ngoc Luong

Tran Ngoc Luong