This is Mr. and Mrs. Toan Van Nguyen’s house (sponsored by The Cone family)
Mr. Nguyen used to make his living by taking clients from place to place on his motocycle. Unfortunately , he was crossed over by a vehicle in an accident, and that left him paralyzed since. His legs are shrinking to a kid’s size now. He is no longer working. He has a wife and two small children. Mrs. Toan is not able to make ends meet with her limited skills. Their  daily meals depend on the kindness of  relatives and neighbors.

Nhà của anh chị chạy honda ôm Nguyễn Văn Toản (bảo trợ bởi The Cone family)
Anh Toản làm nghề chạy honda ôm , 32t, có vợ và 2 đứa con còn nhỏ . Trong lúc lái xe anh không may bị cán ngang người cho nên anh đã bị liệt . Hai chân đã teo lại nhỏ và bây giờ chỉ nằm một chổ , không đi làm được nửa . Gia đình đang sống nhờ tình thương của bà con chòm xóm .

Nhà chưa xây (before construction):

Nguyen Van Toan

Nguyen Van Toan

 

Nguyen Van Toan

Nguyen Van Toan

 

 

Nguyen Van Toan

Nguyen Van Toan

Đây là gia đình anh Toản, bên trong nhà đã xây:

Nguyen Van Toan

***** Update 9/22/08:Theo lời yêu cầu của the Cone family, chúng tôi đã trở lại gia đình anh Toản để hỏi thăm cuộc sống của họ và được biết anh Toản thì cũng vẫn bị liệt chỉ nằm một chổ không làm lụng gì được, chị Toản thì hàng ngày xuống rừng đốn
cây lác đem về phơi khô rồi thắt làm dây để bán.   Thường người ta mua dây này về để làm võng nằm.  Mỗi ngày chị thu nhập được 5000 tới 6000 tiền VN (khoảng 30 cents).    Thu nhập không nhiều vì loại dây bằng lác này người ta mua vô không được cao giá lắm , 100 vn cho 1 mét mà thôi (ít hơn 1 cent). Lý do vì loại võng này chỉ có người nghèo mới nằm, người khá hơn họ mua võng làm bằng vải cho êm hơn. Vì tiền thu nhập không đủ ăn nên gia đình anh vẫn sống nhờ chén gạo tình thương của  bà con chòm xóm.    
 
Sau khi được biết  thêm về hoàn cảnh sống của vợ chồng anh, bạn Thảo Hiền có nhờ chúng tôi trao tặng gia đình anh $100 đô,  và đây là một số hình ảnh chụp sinh hoạt gia đình anh và  hình ảnh trao tiền dùm bạn Thảo Hiền :
 
We have just recently come back to visit this family per the Cone family’s request.
Mr.  Nguyen is still paralyzed and showed no improvements.   His wife makes a living by chopping plants called “Lac” from the forest to make hammocks.   She doesn’t make the whole hammock.    She  knits the plants into strings  after drying out the water and sells these strings in the market.   Each meter is 100 vn dong (less than 1 cent).    She makes about 5000 to 6000 vn dong a day (about 30 cents at most).    These strings don’t command much money because only poor people would use these type of hammocks.    If one can affort it, one would get a hammock made of fabric.   The fabric hammocks are much more comfortable.
With this little income, Mr. Nguyen and his family still depends on helps from neighbors to survive.
 
After hearing the story, Ms. Thao Hien has sent $100 to help this family.   Here are a few pictures of the family’s daily work and pictures of them receiving the money from Ms. Thao Hien :

Chị Toản mỗi ngày xuống mé rừng đốn cây lác (picking plants “Lac” from the forest:

Nguyen Van Toan

Sau khi đốn xong rồi đem về tước ra và phơi cho khô hết nước rồi
mới bắt đầu thắc được  (drying the plants out before knitting):

Nguyen Van Toan

Bó lại phơi khô: (Dry out)

Nguyen Van Toan

Những sợi dây này sau khi được thắt xong thì đi bán cho mấy chổ thầu. Họ mua rất rẻ khoảng 100 đồng vn một mét (chưa tới 1 cent) , cho nên mặc dù làm vất vả mà không kiếm được bao nhiêu tiền.   Chi. Toản mỗi ngày thắt được 50 tới 60 mét.
 
These strings are dirt cheap,  sold for 100 vn dong ( less than 1 US cent) per meter.   She makes about 50 to 60 meters a day.

Nguyen Van Toan

Hình trao tiền cho anh chị Toản dùm bạn Thảo Hiền:

Nguyen Van Toan

Nguyen Van Toan

Ngoài ra gia đình anh Toản đã nhận được $150 lúc mới bị đụng xe do bạn Sim Tím ($100) và Trần Trinh Thy ($50) bảo trợ.
In a separate visit done early on this year, we had given the Nguyen family $150 when he first got the accident ($100 from Sim Tim and $50 from Trần Trinh Thy ).

Given $100 to Mr. Nguyen Van Toan's family on Sim Tim's behalf. Trao $100 đô , 1,650,000 tiền VN cho gia đình anh Toản do Sim Tím gởi tặng:

Nguyen Van Toan

Nguyen Van Toan