Nhà của anh chị Nguyễn văn Thắng nằm khuất trong một cái vuông lá thật sâu.   Đúng nghĩa là một cái chòi hơn là một cái nhà.   Đây là loại nhà chòi người ta xây lên để ngủ tạm giữ vuông tôm canh ăn trộm.   Anh làm mướn coi vuông tôm ở đây và vì không có chổ nào khác để ở nên đem gia đình ở chung đây.  Người cha vợ có miếng đất của ông bà để lại muốn cho vợ chồng anh nhưng họ không có tiền để xây nhà.
 
Nhà này được bảo trợ bởi hai cháu Phạm Trần Cao Tuấn và Phạm thị Mai Phương.


Căn chòi họ đang ở

Nguyen Van Thang

 

Hình nhà đang xây:

Nguyen Van Thang

 

Hình nhà đã xây xong:

Nguyen Van Thang

Nguyen Van Thang

Nguyen Van Thang