Mr. Phuc Van Nguyen’s house (sponsored by Thy Linh)
Mr. Phuc Van Nguyen, 31 years old, resides at 226/3, village #4 (known as Giồng Dài ), in Thạnh Phong province.    There are 4 members in this household:  Mr. and Mrs. Nguyen and their two children.    His house had been collapsed.   They have no money to rebuilt , and temporary stay at a neighbor’s house.   This picture is the neighbor’s house. He works as a laborer ,  has no farmland and just makes enough to buy rice for the children.

Nhà ông Nguyễn Văn Phục (bảo trợ bởi bạn Thy Linh) 
Gia đình anh Nguyễn Văn Phục, 31 tuổi  số nhà 236/3 ấp 4 (Giồng Dài ) xã Thạnh Phong có vợ và 2 con. Căn nhà đang ở đã bị sập khống có tiền cất lại, hiện tại đang ở đậu với nhà hàng xóm. Hiện rất cần nhà ở.   Anh làm thuê chỉ đủ mua gạo cho vợ con ăn và không có đất sản xuất.
 
Căn nhà chụp này là nhà hàng xóm. Được biết con của người hàng xóm đã về và gia đình anh Phục đang bị mời ra . Anh có nền nhà cũ nhưng không có tiền cất lại .
 
Gia đình anh Phục đang tá túc ở đây :
Mr. Nguyen’s family currently stays at this neighbor’s house:

Nguyen Van Phuc
 
Nhà của anh chị Nguyễn Văn Phục chụp ngay nền nhà của anh chị đã bị sập:  

This is Mr. and Mrs. Phuc Van Nguyen’s home. It has been collapsed. And what’s left is just this bare land. 

Nguyen Van Phuc


Hình nhà đang xây (picture of house as it is being built):

Nguyen Van Phuc

Nguyen Van Phuc

Nguyen Van Phuc

Nguyen Van Phuc

 

Hình nhà anh Nguyễn Văn Phục đã xây xong:
Pictures of the house as it was completed:

Nguyen Van Phuc

Nguyen Van Phuc

Nguyen Van Phuc

Nguyen Van Phuc