This is Mrs. Đài Minh Thi Nguyen’s house (sponsored by Ms. Phuoc Thi Ngo and Hong Yen).
Ms. Dai Minh Nguyen is 52 years old, resides at 160/2 in Thanh Phuoc village, Thanh Phong province.   She has 4 children, and was abandoned by her husband.   She works as a laborer with no special skills.    
This house has been taken a while to start due to the rain, compounded with low terrain of the area in general, causing water retention in the foundation.

Nhà bà Nguyễn Thị Minh Đài (bảo trợ bởi bà Ngô Thị Phước và bạn Hồng Yên)

(Bà Ngô Thị Phước tặng $600, bạn Hồng Yên phụ thêm $100)
Bà Nguyễn Minh Đài, 52t, số nhà 160/2 Ấp Thạnh Phuớc, Xã Thạnh Phong. 
Bà có 4 nguời con, bị chồng bỏ, và đang làm mướn kiếm sống. 
Bà Minh Đài cũng là mẹ của cháu Lương Thùy Duyên . Bà đi làm mướn ở xa nên gởi đứa con gái vào Khâu Băng ở trọ học nhà người cô . Bây giờ nghĩ hè, cháu Duyên trở về nhà ở nên hình này chụp chung với gia đình . Cháu Duyên là một những học sinh nghèo được chọn lảnh xe đạp ở Khâu Băng và đã được bà Ngô Thị Phước chọn ra để tặng nhà .
 
Hình nhà chưa xây (before pictures):

Nguyen Thi Minh Dai

Nguyen Thi Minh Dai

Nguyen Thi Minh Dai

 

Hình nhà đang xây (picture of house as it is being built):

Nguyen Thi Minh Dai

Nguyen Thi Minh Dai

Nguyen Thi Minh Dai

 

Nguyen Thi Minh Dai

 

Nhà bà Nguyễn Thị Minh Đài đã xây xong:
House completion pictures:

Nguyen Thi Minh Dai

Nguyen Thi Minh Dai

Nguyen Thi Minh Dai