Mrs. Bot Thi Lieu’s house (sponsored by Sim Tim and Giot Suong Khuya)

Mrs Lieu currently resides at 154/1,  village #7 (known as Con Tra – bordering Con Bung) .  She is a widow with 3 children.    She and her oldest daughter make their living as weeds pickers.   They make about 15,000 VN dong (less than 1 dollar) each a day.   Her youngest son is mentally retarded.   Her house has been leaning on a side as the pillars are getting rotten.   The coconut leaves also have outlived their age.

 *** Con Tra is an island village farther than any other island villages that we have built houses on.   It is so close to the Pacific ocean coastline . One just needs to pass 1 more river (Con Tra river)  and  Con Bung to get to the coastline from Con Tra  ( Con Bung is right on the coast line ).
We haven’t built any houses this far yet due to the lack of roads (no street roads were built yet), thus making transportation through primitive terrain very costly.   The cost for labor is also more expensive.   We have decided to use Ms. Giot Suong Khuya’s donation of $90 to fund for the extra cost of building this house.

Nhà bà  Liêu Thị Bớt 47t (bảo trợ bởi bạn Sim Tím và Giọt Sương Khuya)

Bà Liêu Thị Bớt cư ngụ tại số nhà 154/1 ấp 7 (Cồn Tra, giáp ranh với Cồn Bửng) .
Chồng bà đã chết để lại cho bà  3 người con.    Người con gái lớn đi nhổ cỏ mướn, mỗi ngày được 15 ngàn đồng.     Người con trai nhỏ nhất bị bệnh tâm thần. Bà Bớt cũng đi nhổ cỏ mướn như vậy.   Nhà bà đã  xiêu vẹo, cột cái nhà phải cặp thêm 1 cây nữa để ở tạm và rất cần để sửa lại.

***Cồn Tra là một nơi xa hơn hết những nơi chúng ta đã từng xây . Cái Cồn này cách bờ biển Thái Bình dương chỉ 1 con sông và Cồn Bững. Hồi nào tới giờ xây không nổi vì đường đi thì xa mà chưa có làm lộ, đường rừng cỏ, đi rất gian nan nên tìm thợ ăn công mắc hơn và tiền chuyên chở cũng nhiều hơn. 
Tiền của bạn Giọt Sương Khuya tặng ($90) sẽ được bỏ vào phụ để xây.

Nhà trước khi xây (pictures of the house before reconstruction):

Lieu Thi Bot

Lieu Thi Bot

Lieu Thi Bot

Lieu Thi Bot

Lieu Thi Bot

 

During construction (Nhà đang xây -  đổ cột và cuốn nền ):

Lieu Thi Bot

Lieu Thi Bot

 

After construction (Nhà đã xây xong ):

Lieu Thi Bot

Lieu Thi Bot

Lieu Thi Bot