Mr. Xuyen Van Le’s house (sponsored by Hue Tuong)

Mr.  Xuyen Van Le, 45 years old , resides at 173/2 , village #3 (know as Diep Island). 
He has 4 children.   He works as a laborer with no special skills.  They have no farm land. He has put a request for help a long time ago, and finally got chosen.  The backside of his house is in a very bad shape.   The coconut leaves on his house in general have
outlived their ages, thus got so dried and brittle.   It will not survive another rainy season.

Nhà ông Lê Văn Xuyến (bảo trợ bởi bạn Huệ Tường)

Gia đình ông Lê Văn Xuyến, 45 tuổi  (được bảo trợ bởi bạn Huệ Tường), số nhà 173/2 ấp 3 (Cồn Điệp) có 4 đứa con.  Nghề sinh sống là làm thuê nhà không có ruộng đất.   Ông đã xin lâu rồi, và hôm nay mới được chọn cho. 
Gia đình ông rất biết quý căn nhà và ở giữ gìn rất sạch sẽ.   Từng cây củi trong bếp cũng được sắp rất ngay ngắn.   Nhà ông phía sau rất tăm tối, vách đã hư hết và vì tối quá hình chụp ra đen thui không dùng được.  Nhà khó qua thêm 1 mùa mưa nửa .

Hình nhà chưa xây:  (before pictures):

Le Van Xuyen

Hông nhà, cột kèo đã cần chống lại:  (Side of the house, the pillars are in bad shape):

Le Van Xuyen

Le Van Xuyen

 

Hình nhà đang xây (picture of house as it is being built):
 
Le Van Xuyen

Le Van Xuyen

 

Nhà ông Lê Văn Xuyến đã xây xong:
After construction:

Le Van Xuyen

Le Van Xuyen

Le Van Xuyen