Huỳnh Văn Út ở Bồn Bồn,  40t,  có vợ và 2 con, không có đất sản xuất, làm mướn kiếm sống.  Số nhà : 183/2 Ấp Thạnh Phước, Xã Thạnh Phong
Hai vợ chồng này tuy còn trẻ nhưng họ quá nghèo,  nhà đã sụp nửa căn, và cột kèo đã bị mọt ăn hết.  Họ không có tiền sửa lại nên vẫn để vậy ở chờ sập luôn.  Với tình trạng căn nhà cho thấy thì có thể sập xuống bất cứ lúc nào.   Ở trong nhà nhìn lên nóc thấy cả bầu trời vì lá hư hết rồi.

Nhà này đuợc bảo trợ bởi Xanh Xanh


Hình nhà trước khi xây:

Huynh Van Ut

Huynh Van Ut

Huynh Van Ut

Từ trong nhà nhìn thấy sao trời:

Huynh Van Ut

Huynh Van Ut

 

Hình nhà đang được xây:

Huynh Van Ut

Huynh Van Ut

 

Hình nhà đã xây xong:

Huynh Van Ut

Huynh Van Ut