Ms. Huong Thi Dang’s house (sponsored by Mr. Son Ngoc Pham)
Ms. Huong Thi Dang, 44 years old, resides at 223/3, village #4
(known as Giồng Dài) in Thanh Phong province. She was abandoned by her husband, has 2 children. Her house is in really bad shape. The pillars holding the roof had broken and part of the roof has collapsed. She works as a laborer, has so special skills and barely makes enough to feed herself and the children.

Nhà bà Đặng Thị Hướng (bảo trợ bởi ông Phạm Ngọc Sơn)
Bà Đặng Thị Hướng, 44t số nhà 223/3 ấp 4 (Giồng Dài ) xã Thạnh Phong.
Chồng bỏ có 2 con. Nhà tình trạng rất tệ , nóc nhà một bên đã sụp xuống vì cột chống đã gãy. Bà làm thuê chỉ đủ ăn hai bửa cơm, không có tiền sửa lại nhà.

Hình nhà chưa xây:  (before pictures):

Dang Thi Huong

Dang Thi Huong

 

Hình nhà đang xây (picture of house as it is being built):

Dang Thi Huong

Dang Thi Huong

 

Nhà đã xây xong (after completion):

Dang Thi Huong

Dang Thi Huong

Dang Thi Huong