Mr. Hung Van Tran , 33 years old (sponsored by Sim Tim )
currently resides at 200/2 An Ngai Village, An Thanh Province (known as Ben Dinh) .
Mr. Tran-Bui is blind, his wife is also high-degreed nearsighted .   They make their living by selling lottery tickets, but can’t travel far due to poor eyesights.   Thus they don’t make much money.   Sometimes they don’t bring enough food to feed their little child.   With their current situation, it seems that they will not be able to fix up their house in any foreable future.  

Nhà Trần Văn Hùng 33t (bảo trợ bởi Sim Tím )
số nhà 200/2 ấp An Ngãi xã An Thạnh Bến Dinh.
Nhà có 3 người, chồng bị mù, vợ bị cận nặng, cả 2 vợ chồng đều đi bán vé số. Bị mù không đi xa được nên thu nhập nhập hàng ngày đôi khi không có đủ để nuôi đứa con .   Nhà đã hư không có khả năng xây lại .  

Bui Van Hung

Tran Van Hung

Tran Van Hung

Tran Van Hung

Tran Van Hung

Sim Tím đã trao tặng dùm cho gia đình anh Trần Bùi Văn Hùng $100 đô và thêm $100 đô mua thực phẩm cần thiết cho gia đình ông như gạo, dầu ăn, đường, muối, nước mắm, nước tương, nồi niêu song chảo, chén bát… v..v…. Đây là hình chụp trao tiền và thực phẩm ở tại nhà ông:

We have a few pictures taken from the extra charity deed by Ms. Sim Tim to give this family $100 in cash and $100 worth of rice and other neccessities like rice, cooking oil,  sugar, salt, fish sauce, soy sauce, pots and pans, rice bowls, etc.
The following pictures were taken at Mr. Tran_Bui’s house:

Tran Van Hung

Tran Van Hung

Tran Van Hung

 

During construction (Nhà đang xây _ mới đổ nền):

Tran Van Hung

Putting up the pillars ( Đang dựt cột):

Tran Van Hung

Putting up the roof (bắt đầu lợp tôn):

Tran Van Hung

After construction (Nhà đã xây xong):

Tran Van Hung

Tran Van Hung

Given $100 to Mr.  Bui Tran Van Hung’s family on Sim Tim’s behalf.
Trao $100 đô , 1,650,000 tiền VN cho gia đình anh Hùng do Sim Tím gởi tặng:

Tran Van Hung

Tran Van Hung

Tran Van Hung