2010 - Phát tập cho các em nghèo của trường Trung Học Cấp 2, Đại Điền

 

2010 - NoteBooks Distribution - Dai Dien Middle School