2009 - Phát tập cho các em của trường tiểu học Thạnh Phong B

Chúng ta đã phát tập cho 95 em nghèotại trường tiểu học Thạnh Phong B trong tuần lể vừa qua, 06 tháng 5, 2009. Mỗi em được 10 cuốn tập, mỗi cuốn 100 trang.
Kèm theo đây là lá thơ cảm ơn của hiệu trưởng của trường, xác nhận số phần quà nhận được, và danh sách của 95 em nghèo được cấp bởi hiệu trưởng và xã Khâu Băng. Phần sau là hình ảnh buổi phát tập tại trường hôm đó .

Hôm đó là một ngày trời rất ảm đạm vì sắp sửa chuyển mưa, và khi chúng tôi sắp phát xong thì trời đã mưa phất phới . Vì thế những phần tập sau đã được phát trong hành lang của trường và lớp học .

Xin chân thành cảm ơn các bạn Ang May Troi, Nhon Pham, Dat Vo & Nghia Pham, Hieu Pham, Nguyen Ngoc Ni, the Chu family, Lam Dien, Sim Ti’m, Linda Pham, và Tran Trinh Thy đã tài trợ cho chương trình này .

 

2009 - NoteBooks Distribution -ThanhPhong-B  Elementary School

Located in Khau Bang Province, Thanh Phu District, Ben Tre county.

We have distributed notebooks to 95 needy students in Thạnh Phong B elementary in the week of May 6th, 2009. Each got 10 notebooks, each notebook is 100 pages. Attached are the letter of appreciation from the principal of the school confirming the acceptance of the goods, list of names of 95 students who
received the notebooks, and the pictures taken in the school ground as the notebooks were distributed.

It was a gloomy day and about to rain so the sky was really dark. As we got close to being done, it started raining, so the rest of the distribution was done in the classrooms and the school’s hallway.

Many thanks to our sponsors Ang May Troi, Nhon Pham, Dat Vo & Nghia Pham, Hieu Pham, Nguyen Ngoc Ni, the Chu family, Lam Dien, Sim Ti’m, Linda Pham, và Tran Trinh Thy for financing this project.

 

Thư cảm tạ – Letter of appreciation from the principal of Thạnh Phong B elementary:

 

Danh sách 95 em nhận quà – List of 95 needy students:

 

Hình ảnh buổi phát tập – Pictures of the distribution: