2009 - Phát tập Trung Học Phổ Thông Đoàn Thị Điểm, Tân Phong

Cuộc phát tập cho 144 học sinh nghèo ở trường trung học phổ thông Đoàn Thị Điểm của xã Tân Phong đã được diễn ra vào ngày 3 tháng 2 năm 2009.   Chúng ta đã phát ra 1440 cuốn tập, mỗi cuốn 200 trang, mỗi em được 10 cuốn.   Những em nghèo này đang theo học cấp 3 của trường, tức là lớp 10, 11, và 12.   Cấp 3 cần phải viết nhiều hơn nên tiêu chuẩn trung bình mỗi em cần 20 cuốn cho 1 năm, và mỗi cuốn là 200 trang.   Các em học lớp nhỏ hơn chỉ cần 10 cuốn, mỗi cuốn 100 trang cho 1 niên học.   Vì niên khóa đã qua một nửa, nên chúng tôi chỉ phát mỗi em 10 cuốn cho nửa năm học.     Thông thường thì chúng tôi chỉ phát tập cho các em nghèo vào mùa mản khóa của  niên học , nhưng xét hoàn cảnh các em này thật đáng thương nên chúng tôi đã nhận lời làm project này .   Thầy cô các em đã tìm đến chúng tôi để nhờ giúp đở .    Có nhiều em đi học không có gì để viết, nhưng vẫn cố gắng đến trường để nghe giảng bài .    Ở Việt Nam, bằng trung học không dể dàng có được  vì đi học không phải là một quyền lợi của các em mà là một sự chọn lựa .    Với hoàn cảnh của các em, đã học đến cấp 3 thật không phải dể dàng .     Vì thế chúng tôi nghĩ các em rất xứng đáng được sự giúp đở này, coi như một khích lệ cho sự cố gắng của các em.  Trong hoàn cảnh hạn hẹp của hội và tình hình kinh tế của toàn cầu, muốn làm việc từ thiện thật không dể dàng nửa, cho nên rất cám ơn hai bạn Vicky Nguyễn và Nhơn Phạm đã tài trợ cho project này .

2009-Notebooks Distribution - Tân Phong High School


The notebooks distribution for the needy students in Tan Phong province has taken place at Doan Thi Diem high school on Febuary 3, 2009, Vietnam time.   We have distributed 1440 notebooks 200 pages each.    Each student got 10 notebooks.  This is enough  for the remaining half of the year.   Usually each high school’s level-3 student needs 20 notebooks for the whole year whereas lower levels only needs 10 notebooks with 100 pages each.    Our usual time for school projects is at the end of the school  year which is around May, but because of the compelling needs of these students, we tried to take on this task in the middle of the year.    Their teachers came to us and asked for help.   Many students go to school and have nothing to write on,  yet still determine to study.   They come and listen to the lectures.     In Vietnam, getting a high school diploma is a big challenge for school is a privilege, not a right of a kid.   And these needy students have come this far,  we thought they do deserve a pat on the back and some help to move forward.

We are currently in an economic turmoil,  so keeping up with our usual effort is already a challenge, let alone doing things out of the ordinary.    Many thanks to our sponsors,  Vicky Nguyen and Nhon Pham for making this effort possible. 

 

Letter of appreciation from the principal of the school:
Đây là thư cảm ơn của hiệu trưởng trường học đại diện cho các em:

 

List of 144 students who received the notebooks.  
Đây là danh sách của 144 em đã nhận tập.  

 

Pictures of the notebooks distribution.   The notebooks were transported to the school ground and carried to the distribution site, which is right in front of the classes.   After that, the needy students was called to line up for distribution:
 
Sau đây là hình ảnh cuộc phát tập.   Tập được chở về tại sân trường và khiêng vào trước cửa lớp.   Sau đó các em được gọi đến tập họp để phát ra. Chúng tôi đã cố gắng chụp đủ tất cả các em nhận tập.   Các em được gọi lên theo từng lớp học