2009 - Phát tập - Tiểu Học An Thuận

Chúng ta đã phát tập cho 155 em tại trường tiểu học An Thuận trong tuần lể 11 tháng 5, 2009 . Mỗi em được 10 cuốn tập, mỗi cuốn 100 trang .
Kèm theo đây là lá thơ cảm ơn của hiệu trưởng của trường, xác nhận số phần quà nhận được, và danh sách của 155 em nghèo được cấp bởi hiệu trưởng và xã An Thuận . Phần sau là hình ảnh buổi phát tập tại trường hôm đó .

Xin chân thành cảm ơn các bạn Ang May Troi, Nhon Pham, Dat Vo & Nghia Pham, Hieu Pham, Nguyen Ngoc Ni,  the Chu family, Lam Dien,  Sim Ti’m, Linda Pham, và Tran Trinh Thy đã tài  trợ cho chương trình này .

2009 - NoteBooks Distribution - AnThuan Elementary School

We have distributed notebooks to 155 needy students in An Thuan elementary in the week of May 11th, 2009. Each got 10 notebooks, each notebook is 100 pages. Attached are the letter of appreciation from the principal of the school confirming the acceptance of the goods, list of names of 155 students who
received the notebooks, and the pictures taken in the school ground as the notebooks were distributed.
Many thanks to our sponsors Ang May Troi, Nhon Pham, Dat Vo & Nghia Pham, Hieu Pham, Nguyen Ngoc Ni,  the Chu family, Lam Dien,  Sim Ti’m, Linda Pham, và Tran Trinh Thy for financing this project.

Thư cảm tạ – Letter of appreciation from the principal of Anthuan elementary:

An Thuan

Danh sách 155 em nhận quà – List of 155 needy students:

Hình ảnh buổi phát tập – Pictures of the distribution: