2008 - Xây nhà - Đào Công Thành

Bảo trợ bởi bác Sử Phạm

Ông Đào Công Thành, 52t,có 6 con, hiện đang làm mướn, và không có đất để sản xuất.
Số Nhà 93/1 Ấp Thạnh Phuớc, Xã Thạnh Phong, Huyện Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre.

Gia đình ông Thành yêu cầu vì nhà 8 nguời ở nên xin đuợc làm cái nền rộng ra một chút.   Vì thế nhà ông khi xây xong sẽ không có nóc bằng tole, vì với $500 không đủ để làm thêm cái nóc.  Cho nên mai mốt khi xây xong, sẽ lợp lá lại cho ông.

Dao Cong Thanh


Nhà ông Đào Công Thành đang đuợc khởi công xây nền và cột:.

Dao Cong Thanh

 

Sau khi xây xong:
Dao Cong Thanh

Dao Cong Thanh

Dao Cong Thanh

Dao Cong Thanh

Dao Cong Thanh