2012 - Housing Projects - Xây Nhà

Please click on the links below to see pictures of the houses completed.

Xin bấm vào từng vùng dưới đây để xem hình của những nhà xây xong.

Completed Houses - Nhà xây xong
 

Family- Gia đình

Sponsor - Người bảo trợ

26
Trà Văn Đá Ân Nhân Ẩn Danh
25
Tran Van Tan Hai bạn Ngô Tứ Khanh & Trần Trinh Thy
24
Phan Hoàng Liên Lâm Thuần Hương
23
Khấu Vĩnh Phú Mr. and Mrs. John C. Paxin Jr.
22
Lê Văn Thảo Mrs. Le Thi Thao's Memorial Fund
21
Trương Văn Long Mrs. Le Thi Thao's Memorial Fund
20
Le Van Tien Mr. and Mrs. Ly Tan Vong
19
Lê Thị Rế Baker and Chu Family
18
Nguyễn Thị Thanh Vân Ms. Chu Chinh Tam
17
Nguyễn Thị Thu Nga Baker and Chu Family
16
Tran Van Nhanh Jeffrey Young, MD
15
Nguyen Van Quyen Elbert Chen, MD
14
Nguyen Van Quan Amador Subong, MD
13
Phạm Văn Âu Mr. and Mrs. Ly Tan Vong
12
Phạm Văn Nớt Lưu Trần Anh Kiệt
11
Huỳnh Văn Khéo Ông Chu Thế Luyến
10
Đặng Văn Nguyên Bùi Thủy Tiên, Tú Quang, Tú Vinh
9
Nguyễn Văn Hiếu Ông Chu Thế Luyến
8
Ngô Văn Út Gia đình cụ Trần Văn Khắc
7
Huỳnh Thị Nhị Baker & Chu Family
6
Nguyễn Thị Cầu Lưu Trần Anh Kiệt
5
Phạm Văn Bon Lưu Trần Anh Kiệt
4
Nguyễn Thị Lê Lưu Trần Anh Kiệt
3
Lê Thị Đèo Lưu Trần Anh Kiệt
2
Phạm Văn Tư Ông Lê Văn Nhơn & Lâm Thủy Tiên &  Trần Trinh Thy
1
The Cone families