2016 - Distributing Bicycles to the Needy Students

This year the Ben Tre region had a salt water disaster, and it has destroyed a lot of crops for many families--making the poor even poorer. So this year, our help means a lot more to them because they would not have anything left to support their children's school necessities.  And because of this, we extended our help to the districts of Cho Lach, Mo Cay Bac, Mo Cay Nam, Giong Trom, because they are the places where the salt water hits and are within our reach. 
Thank you very much for responding to our pleas to help the needy students.  
We have reached our goal of 100 bicycles this year.   As for the notebooks, we have 18,540 (10,000 5-line notebooks, and 8,540 4-line notebooks).  The elementary students use the 5-line notebooks and the junior high students use the 4-line notebooks.   Each elementary student got 10 notebooks (the 5-line type) and each junior high student got 20 notebooks (the 4-line type).   The types of notebooks used were based on the requirement from the department of education. We have distributed the bicycles to 9 schools and the notebooks to 12 schools. There are 100 students receiving bicycles and 1,427 students receiving notebooks.
Many thanks to our sponsors for making this project possible:
Kevin Nguyen, Đào Nguyen, Tammy Pham, Thuy Lan Ngoc Nguyen, Sharlene Vo, Anonymous Donor, Linh Trieu, Anh Ly / Thuy Hue Nguyen, Trang Nghiem, Dat Vo & Nghia Pham, Catherine, Tiffany Thuy Le, Phuong Tran,  Quang Lang, Long Tran & Hanh Pham, The Chu family, The Baker family, Tanh Nguyen & Linda Pham, Kelvin Phuc Xuan Tran, and Que Phuong Bui.

Last but not least,  we would like to thank Linh Thai, our new volunteer, for translating the family backgrounds of 100 students into English.   As you know, for every student receiving a bicycle, our staff came to his/her house to verify his/her living condition, to take pictures and to get his/her family background.   Every year, we look for volunteers to translate these students' backgrounds into English.  The translation process is very long and  tedious .  Thus, we are very appreciative when we have someone to volunteer for  the task.   Once again, thank you Linh. Thank you very much.

Please click on the following links to view the bicycles distribution in each school:
Hoang Lam Junior High, Giong Trom District: 10
Tan Thanh Elementary, Giong Trom District: 10
Tan Phu Tay Elementary, Mo Cay Bac District: 10
Thanh An Junior High, Mo Cay Bac District: 10
Thanh Phong A Elementary, Thanh Phu District: 22
Giao Thanh Elementary, Thanh Phu District: 8
An Nhon Junior High, Thanh Phu District: 10
Binh Thanh Elementary, Thanh Phu District: 7
Binh Thanh Junior High, Thanh Phu District: 13

2016 - Phát Xe Đạp Cho Các Em Học Sinh Nghèo

Năm nay tỉnh Bến Tre bị nạn nước mặn làm cho mùa màng của rất nhiều gia đình bị thất nên họ càng nghèo hơn.   Có người trồng được một vườn đu đủ được 75% đọan đường rồi nước mặn vào ngập cả vườn làm cây chết hết, có người ruộng lúa đã trổ bông vẫn còn non gặp nước mặn vào bị lép hết, và còn không biết bao nhiêu hòan cảnh như thế, làm cho người dân đã nghèo lại nghèo hơn.   Vì thế năm nay họ càng không có gì để giúp cho con em họ trong việc đi học.   Do đó, những cuốn tập và xe đạp của chúng ta tặng năm nay đã quý càng thêm quý .   Cũng vì lý do này năm nay chúng ta cho thêm các quận
Chợ Lách, Mõ Cày Nam, Mõ Cày Bắc, và Giồng Trôm là những nơi bị nước mặn vào và trong phạm vi chúng ta có khả năng để đi đến.
Cám ơn các bạn thật nhiều đã đáp lời kêu gọi của chúng tôi và nhờ vậy năm nay đã quyên được 100 chiếc xe đạp và 18,540 cuốn tập (trong này có 10,000 cuốn tập 5 ô ly và 8540 cuốn 4 ô ly).   Các em tiểu học xài tập 5 ô ly và các em trung học xài tập 4 ô ly. Mỗi em tiểu học được tặng 10 cuốn tập loại 5 ô ly và mỗi em lớp trung cấp trở lên được tặng 20 cuốn tập loại 4 ô ly.   Mỗi lớp xài loại tập nào là do chỉ định của bộ giáo dục. Chúng ta đã tặng xe đạp cho 9 trường và tập cho 12 trường.   Có 100 em nhận xe đạp và 1427 em nhận tập.
Xin chân thành cám ơn các bạn sau đây đã tài trợ cho chương trình này:

Kevin Nguyen, Đào Nguyen, Tammy Pham, Thuy Lan Ngoc Nguyen, Sharlene Vo, Anonymous Donor, Linh Trieu, Anh Ly / Thuy Hue Nguyen, Trang Nghiem, Dat Vo & Nghia Pham, Catherine, Tiffany Thuy Le, Phuong Tran,  Quang Lang, Long Tran & Hanh Pham, The Chu family, The Baker family, Tanh Nguyen & Linda Pham, Kelvin Phuc Xuan Tran, and Que Phuong Bui.

Và lời cuối xin đặc biệt cảm ơn bạn Linh Thai đã dịch dùm hòan cảnh gia đình của 100 em nhận xe đạp ra Anh ngữ.   Như các bạn đã biết, mỗi em được trường chọn ra để nhận xe đạp, chúng ta đều cho người lại nhà để kiểm tra lại hòan cảnh gia đình các em, chụp hình, và lấy thông tin về gia cảnh.   Năm nào chúng ta cũng cần người phụ để dịch những thông tin về gia cảnh của các em nhận xe đạp ra Anh ngữ.   Đây là loại dịch rất nhàm chán mà lại rất dài, vì thế chúng tôi rất biết ơn khi có bạn nào chịu giúp đở.    Một lần nữa, cám ơn bạn Linh Thái thật nhiều nhé.

Mời các bạn bấm vào từng đề mục dưới đây để xem hình phát xe đạp ở mỗi trường:
Hoang Lam Junior High, Giong Trom District: 10
Tan Thanh Elementary, Giong Trom District: 10
Tan Phu Tay Elementary, Mo Cay Bac District: 10
Thanh An Junior High, Mo Cay Bac District: 10
Thanh Phong A Elementary, Thanh Phu District: 22
Giao Thanh Elementary, Thanh Phu District: 8
An Nhon Junior High, Thanh Phu District: 10
Binh Thanh Elementary, Thanh Phu District: 7
Binh Thanh Junior High, Thanh Phu District: 13