Awarding scholarships to college students for school year 2012-2013

Graduation news – Class of 2012

This is a very special year.  It is during this year that the first 8 students we sponsored graduated.   There is no greater joy than seeing the efforts we have put in bear fruit after 4 years of cultivation.  Let’s give each other a pat on the back and join in prayer for these youngsters as they take their future to the next level.  Thank you, our dear loyal supporters.  You have done it!!! You have given these 8 youngsters a college degree, a ticket to a better life, a new mindset, but best and most important of all, a chance to spread our humanitarian seeds. 

They pledged to return our favor by helping others who are in need—just like we did for them.   Hopefully the philosophy that we preached will spread and a lot more needy students will benefit from our effort. Many people want to make the world better, but how many are actually doing it?  Thank YOU for doing it.  Thank YOU for taking part in this enduring project.  It takes more than a kind heart.  It takes a kind heart with an open mind to keep the door open for others to receive the same or better opportunities. Thank you very much.

Below are the students’ college degrees, graduation pictures, and appreciation letters:
- Class of 2012’s graduation

Our  note to the 8 students:

Dear students,
We congratulate you on your achievements.   You have reached a milestone that 4 years ago seemed almost impossible to reach.  With our help, you made it.  We understand it wasn’t easy for you either.  Thank you for making it.  We have read your letters of appreciation. Thank you for writing them.  But there is no better way to show your appreciation than to continue our mission.   Please help others when you can to give them the same opportunities that were given to you.  Thank you and God bless.

Awarding scholarships to college students for school year 2012-2013

For this school year, we awarded 25 students, $400 each.  We didn’t have the funds needed to give incoming freshmen one thousand dollars like previous years.   We will probably keep it at this level in the coming years to be able to help more students.
Please click on the following links to view the awards distribution, proofs of college acceptance for incoming freshmen, and
grade reports of on-going students.  For the incoming freshmen, they were selected based on low income and grades.  The selection was done by the principals and teachers of their high school.   Our staff also came to their house to complete the verification process. 
Pictures taken at their home are also included below:

  1. Class of 2014 (6 college juniors - university)
  2. Class of 2015 (8 college sophomores - university)
  3. Class of 2016 (8 college freshmen – university)
  4. 3 sophomores from technical college

The awards to these needy students this year was made possible by the following sponsors:
Tim Duc Nguyen, Mrs. Le Thi Thao's Memorial fund, Hiếu Pham, Phuc, Kaz, Emiko & Midori Pham,Tran Trinh Thy, Union of Vietnamese Student Association, Joseph Quang Le, The Chu’s family, Tim Baker, Unknown sponsor from Apple Valley, Odyssey Insurance / Quang Lãng, The Paxin’s family,Khoan & Binh Nguyen, Mong Diep Le (Mưa Ngâu), Hạo Minh, Hạo Nhiên, Kim Thi, Hưng Trần (All Nations Realty), and Anh Hong Ly.

Thank you very  much.  We don’t know how far we can carry this project, but as long as you continue to help, we will continue to try. For us, each year is a new challenge and a new milestone as the support for this project is still very weak while the number of students grows more every year.  With the mindset that a year of college is better than none, that two years of college is better than one, and that helping one student is better than helping none at all, we will keep going and praying for these needy students.  Once again, thank you very much for lending a hand.

Phát học bổng cho các em sinh viên niên khóa 2012-2013

Tin các em tốt nghiệp đại học:

Năm  nay là một năm rất đặc biệt vì 8 em sinh viên đầu tiên mà chúng ta bảo trợ đã ra trường.  Không có niềm vui nào lớn hơn
cho một người trồng cây khi thấy nó đã kết trái tốt sau 4 năm vun bới.   Xin hãy cùng nhau chia xẻ niềm vui này và cầu nguyện
cho các em bước vào đời được thành đạt như ý.

Chúng tôi xin chân thành cám ơn các vị mạnh thường quân đã bảo trợ chương trình này 4 năm qua. Các bạn đã tặng cho 8
em này một mảnh bằng đại học, môt bầu trời mới, một tương lai mới, những ý tưởng mới, và quan trọng nhất là cơ hội để giúp chúng ta gieo những hạt giống tình thương mới.   Các em có hứa khi có dịp sẽ giúp lại cho những em học trò nghèo khác.

Hy vọng rằng với truyền thống này, chúng ta sẽ giúp xây dựng một tương lai tươi sáng hơn cho nhiều em nữa.   Có lẽ ai cũng muốn một thế giới tốt đẹp hơn, nhưng có mấy ai thực sự tiếp tay thực hiện?  Cám ơn các bạn đã tiếp tay thực hiện.  Một trái tim nhân ái không đủ để thực hiện chương trình này.  Một trái tim nhân ái cộng với tấm lòng mở rộng mới đủ để mở cánh cửa cơ hội cho những người không quen biết, cái cơ hội mà có thể ngay chính bản thân của người trao ra cũng chưa có đuợc trong đời.
Cám ơn các bạn rất nhiều.  Dưới đây là văn bằng đại học, hình tốt nghiệp, và thơ của các em.  Xin các bạn bấm vào để xem:

- Bằng Tốt Nghiệp, Hình ra trường và thơ cám ơn của 8 em sinh viên khóa 2012


Lời  Ngỏ với 8 em tốt nghiệp đại học

Các em thân mến,
Chúc mừng các em đã tốt nghiệp đại học. Các em đã thực hiện được ước mơ mà 4 năm trước tưởng chừng như vô vọng. Các em đã làm được với sự giúp đỡ của chúng tôi và sự cố gắng hết sức của các em. Cám ơn các em đã làm đươc. Chúng tôi đã đọc thơ cám tạ của các em.  Cám ơn các em đã viết.  Cách trả ơn chúng tôi thực tế nhất là giúp chúng tôi tiếp tục gieo những hạt giống nhân ái.   Mong các em khi nào có cơ hội hãy giúp đỡ các em khác như chúng tôi đã giúp đỡ các em.  Thân chúc các em một tương lai thật tươi sáng.


Phát học bổng cho các em sinh viên niên khóa 2012-2013

Năm nay chúng ta phát ra 25 học bổng, mỗi học bổng là $400 cho các em mới đậu vào đại học và tiếp tục phát cho các em đã đuợc lãnh những năm qua.   Chúng ta không có đủ để phát cho các em mới đậu một ngàn đô như những năm truớc nữa .  Có lẽ từ đây về sau chúng ta chỉ có thể phát giống như năm nay thôi để có thể tặng cho nhiều em hơn nữa.

Các em mới đậu đuợc chọn bởi hiệu trưởng và thầy cô của trường trung học của các em và tiêu chuẩn để chọn là nghèo và học giỏi.   Chúng tôi cũng có đến nhà từng em mới thi đậu và chụp hình.  Hình ảnh đã đuợc bỏ vào link duới đây cùng với giấy báo thi đậu và học bạ của các em.   Những em đang học năm thứ 2 trở lên có giấy học bạ kèm theo.  Mời các bạn bấm vào những mục duới đây để xem hình phát học bổng và những giấy tờ đã nói trên:       

  1. 6 em đang học năm thứ ba và sẽ ra trường năm 2014   (đại học phổ thông) 
  2. 8 em đang học năm thứ hai và sẽ ra trường năm 2015  (đại học phổ thông)                 
  3. 8 em thi đậu đại học năm nay, sẽ ra trường năm 2016    (đại học phổ thông)
  4. 3 em đang học năm thứ nhì (đại học dạy nghề)

Xin chân thành cám ơn các bạn đã bảo trợ chương trình học bổng năm nay:
Tim Duc Nguyen, Mrs. Le Thi Thao's Memorial fund, Hiếu Pham, Phuc, Kaz, Emiko & Midori Pham,Tran Trinh Thy, Union of Vietnamese Student Association, Joseph Quang Le, The Chu’s family, Tim Baker, Unknown sponsor from Apple Valley, Odyssey Insurance / Quang Lãng, The Paxin’s family,Khoan & Binh Nguyen, Mong Diep Le (Mưa Ngâu), Hạo Minh, Hạo Nhiên, Kim Thi, Hưng Trần (All Nations Realty), and Anh Hong Ly.

Thực sự không biết chúng ta sẽ tiếp tục chương trình này đuợc bao lâu.   Mỗi năm với chúng ta đều là sự một cố gắng để duy trì vì sự ủng hộ của chương trình này không nhiều so với các chương trình khác mà số sinh viên cần được giúp đỡ thì mỗi năm càng nhiều hơn.   Với quan niệm là nếu các em có đuợc một năm học đại học thì đỡ hơn là không có năm nào, và hai  năm thì tốt hơn là một năm, chúng tôi sẽ tiếp tục đi bước nào hay bước đó để giúp đỡ cho các em.   Một lần nữa xin cám ơn các bạn thật nhiều đã góp sức với chúng tôi trên bước đường này.