Ông Đào Hồng Châu ở Cồn Điệp, 79t, có 8 người con, hiện đang sống với đứa con gái út .

Nghề nghiệp : đi làm mướn kiếm sống
67/3 Ấp Đại Thôn, Xã Thạnh Phong
Chúng tôi đến thăm gia đình ông vào một buổi chiều ở Cồn Điệp, gặp bà vợ kể lại ông Châu ngày xưa là Đại Úy của QLVNCH.  Lúc tháng 4, năm 75 ông gọi về kêu vợ con cứ di tản rồi ông đi sau, nhưng bà sợ lở có gì không sao nuôi đuợc 8 đứa nên bà không dám đi.  Rồi khi ông có dịp đi đuợc thì cũng không đi khi biết bà ở lại.  Cho nên…từ đó đời họ buồn….
Nhà này được một thân hữu đến tận nơi xem xét và nhờ xây dùm cho ông bà.


Hình nhà trước khi xây:

Dao Hong Chau

House being built - Nhà đang xây

Dao Hong Chau

House completed - Nhà xây xong

Dao Hong Chau

Dao Hong Chau